PİRİNÇ TERAZİ

Pirinçten mamül, Kefesinde “Sahibi Hacı Ahmed” damgası olup içinde “Hayfi 1138” yazısı vardır. İçindeki tuğra III. Selim’indir. Kolunda ise “Ömer 1227” yazmaktadır. Diğer tarafında “Hüseyin 1283” yazısı bulunmaktadır. 12x24 cm.